สินค้ารักษ์โลกคืออะไร แล้ว…เลือกยังไงถึงจะได้ของแทร่?

สินค้ารักษ์โลกคืออะไร?

ในยุคโลกเดือดและพวกเราร้อนรนกันจนแทบละลาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ที่เกิดจากพวกเราแหละที่ใช้งานโลกเราอย่างหนักหน่วง การทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ณ โมเมนต์นี้ การใช้สินค้ารักษ์โลกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสินค้ารักษ์โลกคือสินค้าที่มีการออกแบบ ผลิต และใช้งานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดขยะที่เกิดขึ้น ในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าสินค้ารักษ์โลกคืออะไร? ตั้งแต่ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสินค้ารักษ์โลก

ความหมายของสินค้ารักษ์โลก

สินค้ารักษ์โลกหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Eco-friendly products” คือสินค้าที่มีการคิดการออกแบบและผลิตโดย “คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” สินค้ารักษ์โลกมักใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือวัสดุที่ทำจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าที่มีการใช้พลังงานในการผลิตน้อยลง และมีการปล่อยของเสีย คาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด

ประเภทของสินค้ารักษ์โลก

สินค้ารักษ์โลกสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้:

1. สินค้ารักษ์โลกที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
สินค้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลเป็นสินค้าที่ใช้วัสดุที่เคยถูกใช้งานแล้วและนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ เช่น กระดาษรีไซเคิล ขวดพลาสติกรีไซเคิล และผ้ารีไซเคิล วัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลองนึกภาพดูง่ายๆ ว่า

 • กระดาษใหม่ต้องตัดต้นไม้
  • กระดาษรีไซเคิลใช้กระดาษใช้แล้วไปไปบดย่อยแล้วแล้วขึ้นรูปเป็นกระดาษใหม่ จะทำเองที่บ้านก็ได้นะ ลองหาวิธีในเน็ตได้เลย ต้นไม้ไม่โดนตัดแล้ว เย่
 • ขวดพลาสติกใหม่ทำมาจากน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ต้องหาแหล่งขุดเจาะและเอามาแยกองค์ประกอบเคมีถึงจะได้มา
  • ขวดพลาสติกรีไซเคิล เอาพลาสติกใช้แล้วไปบดแล้วหลอมขึ้นรูปมาใหม่ตามสิ่งที่ต้องการ ตัดขึ้นตอนการขุดเจาะหาปิโตรเลียมไปเลย
 • ผ้าที่ผลิตใหม่จากธรรมชาติอย่างผ้าคอตตอนต้องไปปลูกฝ้าย ผ้าที่ผลิตใหม่จากเส้นใยสังเคราะห์ต้องใช้น้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ
  • ผ้ารีไซเคิลเส้นใยธรรมชาติจะนำเส้นใยเก่ามารีไซเคิลแล้วผสมกันเส้นใยใหม่ให้ได้คุณภาพตามต้องการ ลดการทำกสิกรรมลงได้เยอะ
  • ผ้ารีไซเคิลเส้นใยสังเคราะห์ ได้จากการนำขยะพลาสติก (เช่นขวดน้ำดื่ม) หรือเส้นใยสิ่งทอสังเคราะห์เก่ามาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เส้นใยสังเคราะห์ที่ได้รับการรีไซเคิลนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้หลากหลาย
ดู CATALOG สินค้ารักษ์โลกทั้งหมด

2. สินค้ารักษ์โลกที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
สินค้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ ฝ้าย และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ วัสดุเหล่านี้ย่อยสลายได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดขยะที่เป็นพิษ

3. สินค้ารักษ์โลกประหยัดพลังงาน
สินค้าประหยัดพลังงานเป็นสินค้าที่มีการออกแบบเพื่อใช้พลังงานน้อยลง เช่น หลอดไฟ LED ที่กินไฟน้อยลงกว่าหลอดแบบเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ และรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

4. สินค้ารักษ์โลกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เช่น ขวดน้ำสแตนเลส ถุงผ้าช้อปปิ้ง และกล่องอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ อีกอย่างที่ต้องพิจารณาคืคุณภาพของสินค้า ไหนๆ ก็ต้องใช้ซ้ำไปเรื่อยๆ เราแนะนำให้ใช้ของที่มีคุณภาพสูง เพราะถ้าเราไม่พอใจคุณภาพ สินค้าเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นขยะไปก็ได้ ต่อไปเวลาออกนอกบ้านอย่าลืมพกติดตัวไปด้วย ช่วยโลกได้เยอะเลย

5. สินค้ารักษ์โลกที่มีการผลิตอย่างยั่งยืน
สินค้าประเภทนี้มีการผลิตที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตแบบยั่งยืนในทุกขั้นตอนจะมีการออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงคำนวนได้ด้วยว่าเกิดคาร์บอนเท่าไรที่กระบวนการไหน เพื่อนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ

ประโยชน์ของสินค้ารักษ์โลก

การใช้สินค้ารักษ์โลกมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้:

1. ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สินค้ารักษ์โลกมักใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้หรือใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการใช้เชิ้อเพลง และลดการตัดไม้ทำลายป่า

2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การผลิตสินค้ารักษ์โลกมักใช้พลังงานน้อยลงและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการผลิตสินค้าทั่วไป ทำให้ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยโลกลดความเดือดลง

3. ลดขยะและมลพิษ
สินค้ารักษ์โลกมักมีการออกแบบให้สามารถใช้ซ้ำได้หรือย่อยสลายได้ง่าย ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะ โดยการนำขยะไปรีไซเคิลให้เป็นสินค้าใหม่ได้ แถมวัสดุบางชนิดรีไซเคิลได้ซ้ำอย่างไม่รู้จบ

4. ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน
การใช้สินค้ารักษ์โลกเป็นการส่งเสริมให้คนใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน เมื่อเรามีของใช้ที่เป็นของรีไซเคิลติดตัวไว้ ก็จะเป็นวัตถุเตือนใจให้คำนึงถึงการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตือนสติเราเองเสมอ

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว
การผลิตและการใช้สินค้ารักษ์โลกเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

วิธีการเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลก

การเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลกมีข้อแนะนำดังนี้:

1. ตรวจสอบวัสดุและการผลิต
ควรตรวจสอบว่าสินค้าที่ซื้อมีการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ และมีการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

2. เลือกสินค้าที่มีการรับรอง
สินค้ารักษ์โลกที่มีการรับรองจากองค์กรที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรับรองจาก Global Recycled Standard (GRS) หรือการรับรองมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC)

3. ใช้สินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้
ควรเลือกสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งเพื่อลดการสร้างขยะ เช่น ถุงผ้าช้อปปิ้ง ขวดน้ำสแตนเลส และกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ได้

4. เลือกสินค้าประหยัดพลังงาน
เลือกสินค้าที่มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานประหยัดพลังงาน

5. คำนึงถึงการใช้งานและการทิ้ง
เลือกสินค้าที่มีการออกแบบและมีคุณภาพดีเพื่อให้ใช้งานได้นานและเมื่อทิ้ง ต้องแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ต้องทิ้งที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งบนดินและในน้ำ

Update สินค้ารักษ์โลกรุ่นใหม่ล่าสุดกับเรา
ทัก LINE เลย !

สินค้ารักษ์โลกรุ่นไหนที่เหมาะจะเป็นของขวัญบริษัทคุณ
โทรถามเราเลย !

การเลือกใช้สินค้ารักษ์โลกไม่เพียงแค่เป็นการทำเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการทำเพื่อตัวเราเองและอนาคตของโลกใบนี้ ใบเดียวของเรา

ดู CATALOG สินค้ารักษ์โลกทั้งหมด
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.